Vybavení:

 • 16 opticky oddělených programovatelných vstupů
 • 5 nezávislých releových výstupů pro spínání jakýchkoliv zařízení přes GSM
 • Výstup pro sirény
 • Linka pro připojení systémových klávesnic
 • Linka pro připojení PC
 • GSM komunikátor integrovaný v desce ústředny
 • Slot pro jakoukoli SIM
 • Napájení ze sítě 230V 50Hz
 • konektor pro Zzáložní baterii 12V

Funkce:

 • při narušení volá na 2 telefonní čísla
 • Před voláním odešle SMS která zóna byla narušena
  a jaký sensor narušení způsobil
 • Odesílá SMS při výpadku el. sítě a při znovu zapnutí el sítě
 • Odesílá SMS při polovičním stavu zálohové baterie
 • Odesílá SMS při kritickém stavu zálohové baterie
 • Odesílá SMS po neočekávaném restartu procesoru ústředny
 • Možnost zakódování a odkódování sekcí přes SMS.
 • Možnost změny volaných telefonních čísel a čísla pro odesílání
  SMS přes SMS
 • Možnost změny přístupových hesel přes SMS
 • Možnost změny uživatelů přes SMS
 • Lze naprogramovat zvolený počet zón (uživatelské, 1 pro kouřové sensory
  a 1 pro narušení víka skříně, kabelu či sensoru
 • Výstupy pro sirény a napájecí vodiče k sensorům a systémovým
  klávesnicím jsou chráněny obvodem detekujícím pokles napětí na kabeláži.
  Při této detekci uśtředna ohlásí alarm.
 • Ústředna "si pamatuje" Veškerá data i po úplném odpojení od
  el. zdrojů. čas a datum v ústředně též stále běží.

Hlavní strana