Detail projektu

Kontroní elektronický přípravek

Pro firmu Ishimistu jsme vyrobili přípravek pro kontrolu osiček.
  • Klient:Ishimitsu
  • Přednosti:Kontrola rozměrů osičky
  • Kategorie:Průmysl
  • Místo realizace:Louny
  • Datum:2016

Popis projektu

Pro firmu Ishimitsu jsme vyvinuli a vyrobili systém, který po změření nesprávného rozměru osičky vzduchovým průtokem zajistí, aby operátor, který měření provádí tuto osičku umístil do vadných výrobků. Pokud tak operátor neučiní, rozezní se signál a celý další měřící proces ja zablokován do té doby, dokud vadný kus neprojde brankou do vadných výrobků. Je tak zamezeno, aby byl vadný výrobek umístěn do balení se správně vyhodnocenými kusy.

Výhody projektu

Kontrola správnosti výrobku, eliminace lidské chyby, zamezení reklamací.